De Nieuwe Kerk beschikt over een prachtige serie koperen kroonluchters. Hoewel vrij recent, werden deze sierlijke lampen geheel volgens ambachtelijke zeventiende-eeuwse wijze vervaardigd.

Bekroning
Waarschijnlijk werd de Nieuwe Kerk heel lang geleden al verlicht met kroonluchters. Dat gold ook zeker voor de Oude Kerk, totdat de lampen werden verkocht om de restauratie na de brand van 1921 te kunnen bekostigen... Hoe de authentieke lampen uit de Nieuwe Kerk zijn verdwenen, is niet duidelijk. Feit is dat de huidige exemplaren in 1981 werden geschonken als glanzende bekroning op zeshonderd jaar Nieuwe Kerk van Delft.

Tijdlijn »

Sluit tijdlijn ×